A projekt célkitűzése

A turizmusnak-vendéglátásnak jelentős és növekvő szerepe van Észak‐Magyarország gazdaságában. Az ágazat fejlődésének fontos előfeltétele azonban a versenyképes tudással rendelkező vezetők léte, s folyamatos képzése. Az egri Eszterházy K. Főiskola ezért 2009‐ben idegenforgalmi szakember képzésének erősítése érdekében tan‐szállodát létesített, s hangsúlyozottan törekszik arra, hogy a tan‐szálloda lehetőségeinek a kihasználásával folyamatosan korszerűsítse, s egyre gyakorlatközelibbé tegye oktatási kompetenciáit. A projekt keretében kettős feladat elvégzésével kívánja elősegíteni az adott cél elérését. Egyrészt

/a/ programot dolgoz ki a szállodamenedzsmentet számítógéppel támogató rendszerek oktatásának innovatív továbbfejlesztésére, másrészt, az adott projekt megvalósításaként

/b/ be is építi e munka eredményeit az oktatásba, mindenek előtt ahol lehet, a tanszálloda gyakorlati szolgáltatásai körébe, de a felsőfokú szakképzés (FSz) keretében működő vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser szak, harmadrészt az alapképzési (BA) képzés keretében működő turizmus‐vendéglátás szak tantervébe, tananyagaiba is. Úgy véljük, ezzel a Főiskola nagyban előmozdíthatja a régió innovációs törekvéseinek sikerét.