A szálloda-menedzser képzés innovációja

Az EKF Gazdaságtudományi Intézet kollektívája által megvalósított kutatás a REG_EM_KOMP_09 számú Innovációs kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés című Baross Gábor Program kereteiben indult el, feladata néhány oktatási innováció, konkrétan a szálloda-menedzser képzés tanterv-korszerűsítési tennivalóinak a felmérése és elvégzése volt. Ezúton is szeretnénk kifejezni az Intézet köszönetét azért, hogy a mai nevén Nemzeti Innovációs Hivatalként működő szervezet gondozásában indított kiírás lehetővé tette a kutatás realizálását.

Vizsgálódásunk kiindulópontja az Intézet azon tapasztalata volt, hogy a „gyakorlat”, kiemelten az (észak-) magyarországi munkaadók – bár mindig hangsúlyozzák, hogy sok pályakezdő diplomás munkavégző képességeivel és tudásával elégedettek – széles körben elégedetlenek az „átlag” felkészültségével. E régről ismert gond megoldását azonban a kutató kollektíva nem a hagyományossá vált meggondolások körében kereste. Kutatóink nem kívántak foglalkozni ugyanis például a felsőoktatási törvény témakörével, se a magyar felsőoktatási intézmények számával, se a bolognai rendszer bevezetésének a kudarcával – de még a hazai pedagógus-bérek kérdéskörével sem (amit talán az elmúlt évtizedek folyamatos felsőoktatási reformjai s ezek szerény eredményei után nem is kell indokolni). Részletesen elemezték viszont, hogy Főiskolánk tanárai miként segíthetnék, hogy az oktatás eredményei jobban kielégítsék a „gyakorlat” igényeit.

A kutatást a munkában résztvevők a Főiskola turizmus-vendéglátás és idegenforgalmi szakmenedzser szakának munkájára koncentrálták. Elsőként felmérték, hogy a gyakorlatban dolgozó vezetők a diplomás pályakezdőknek konkrétan mely készségeivel elégedetlenek, s tudásuk mely elemeit hiányolják. Majd átnézték, hogy ezeket mely tantárgyak keretében oktatjuk, gyakoroltatjuk – s ha ilyen tárgyat nem találtak, javaslatot tettek a tanterv kiegészítésére. A hallgatók túlterhelésének elkerülésére mérlegelték továbbá, hogy van-e a tantervekben párhuzamosság, illetve oktatunk-e olyan elméleti ismereteket, amelyek a gyakorlatban nem hasznosíthatók – s ezek megszüntetésére, módosítására tettek ajánlásokat.

Azt reméljük, hogy kutatásunk eredményei segíthetik turizmus-vendéglátás és idegenforgalmi szakmenedzser szakunk hallgatóinak sikeres munkahelyi beilleszkedését. Meggyőződésünk továbbá, hogy témaválasztásunk más, a felsőfokú oktatás gondjainak a megoldásán munkálkodó intézmények számára is gondolatébresztő lehet.

 

Az egyes fejezetek összeállításához a következő szerzők jegyzeteit használtuk föl:

Adózási alapok - Csorba László
Gazdasági jog - Dr. Román Róbert
Jogi alapismeretek - Dr. Román Róbert
Jogi alapismeretek BA - Dr. Román Róbert
Munkaügyi ismeretek -
Régiótörténet - Dr. Kovács Tibor
Rendezvényszervezés - Dr. Vas István
Szakinformatika - Farkas Attila
Szállásadás - Dr. Vas István
Szabadidő menedzsment - Szabó Róbert
Számviteli és adminisztrációs ismeretek - Katonáná Dr. Erdélyi Edit
Statisztika az idegenforgalomban - Farkas Attila
Turisztikai jog - Dr. Román Róbert
Turisztikai vállalkozások menedzsmentje - Hollóné Dr. Kacsó Erzsébet
Turizmus földrajz - Dr. Kovács Tibor
Turizmus földrajz BA - Dr. Kovács Tibor
Turizmus intézményrendszere és jogszabályai - Dr. Román Róbert
Üzleti szaknyelv - Dr. Vas István
Vendéglátás - Dr. Vas István
Vidéki turizmus -Tóthné Igó Zsuzsanna