A jegyzet ajánlott kiegészítése: Animáció

Az animáció fogalma
Animáció, francia eredetű szó, azt jelenti, hogy valakik egy közösséget és annak tényleges és potenciális tagjait valamilyen tevékenységre aktivizálják, lelkesítik, buzdítják, bátorítják, biztatják. A szó a magyar nyelvben elsősorban a rajzfilmekből ismerős: az animációs filmen a rajzok, az élettelen tárgyak mozgásba lendülnek, életre kelnek. A rajzfilmekből ismerős animáció nem igényel különösebb részletezést, hiszen a rajzfilm minden ember gyerekkorának meghatározó pontja. Kinek ne jutna eszébe az animáció említésekor a kedvenc gyerekkori meséje, vagy éppen a kedvenc animációs figurája? (Macskássy Gyula: A kiskakas gyémánt fél krajcárja, 1951)

A pedagógiában a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidős foglalkoztatását értik alatta (szocio-kulturális animáció), míg a felnőttképzésben a résztvevők öntevékenységén és együttműködésén alapuló módszerek jelzőjeként szokták alkalmazni. A felnőttképzésben az animáció említése kapcsán nem az aktivizálás, életre keltés az elsődleges.

A szocio-kulturális animáció
A szocio-kulturális animáció olyan stabilizációs technika, amelyet a különböző társadalmi testületek, szervezetek, egyesületek keretében alkalmaznak, amelynek legfőbb célja az állam szociális destabilizációs tényezőinek felszínre hozása, és közösségi körülmények közötti szakszerű alkalmazása. Célja a szociális segítés, illetve a kultúra közvetítés és művelődés. Az animáció ellátja a krízishelyzetbe kerültek, valamint a tartósan hátrányos helyzetűek fejlesztését, stabilizációját. Ez azt jelenti, hogy a gazdagság és szegénység, a munkavállalók és munkanélküliek, a fiatalok és öregek, az alternatívok, deviánsok és a jól szocializáltak, valamint a fogyatékosok és az egészségesek között húzódó alapellentéteket (esélytelenség) megpróbálja feloldani.

Az animációs munka lehetőséget ad arra minden embernek, hogy a csoportban és a társadalomban elvégzett munkája által felfedezze önmagát. Ezzel segíti a csoportban, illetve a társadalomban eltérő körülmények között élő emberekkel való kapcsolat kialakítását, valamint a kölcsönös tiszteletét mások felé. Általánosan elmondható, hogy ez a szabadidős, vagyis munkaidőn kívüli aktív tevékenység. Így szükségletünk és szórakozási igényünk szerint változó, hogy ki mennyire vesz részt benne. A szocio-kulturális animáción belül azonban a legelterjedtebb és mindenki számára a legkönnyebben elérhető a turisztikai animáció.

A turisztikai animáció
A turisztikai animáció kereskedelmi szálláshelyeken, szabadidő-centrumokban, sport-létesítményekben, falu-házakban és egyéb idegenforgalmi helyszíneken megvalósuló szolgáltatás, amelynek célja a vendégeknek maradandó élményt nyújtani emberek közötti kapcsolatok kiépítésével és játékos programok lebonyolításával. Ennek érdekében a közös tevékenységekre való ösztönzést, bíztatást, felhívást, ráhangolást tűzi ki elsődleges feladatául.

A turisztikai animáció célja azonos érdeklődésű emberek számára megteremteni a lehetőséget arra, hogy a kikapcsolódás ne a megszokott szabadidős tevékenység legyen. Feloldani az emberek gátlásait. Aktív tevékenységet biztosítani családoknak, pároknak és egyedülállóknak.

A turisztikai animáció típusai

 • rekreációs animáció
 • rekreációs témaparkok
 • vízi parkok, aquaparkok, élményfürdők: szezonális turisztikai parkok, éves élmény vagy kalandparkok, ahol a hangsúly a vízi attrakciókon van.
 • animáció az egészségmegőrzés jegyében
 • termálturizmus/ gyógy-turizmus animációja
 • sporttevékenységek (sport-animáció) - aktív, passzív.
 • animáció a lelki kondicionálás jegyében:
 • pl. a Magic Life klubokban (Shaolin papok)
 • kulturális animáció
  • múzeumok animációja - megismertetés, ismeretátadás, közös információ feldolgozás
  • várak, kastélyok: egyre több válik kastélyszállóvá - története, lakói, híres emberek
  • egyéb kulturális animáció: fesztivál, falunap, természetjárás, natúrparki öko-túrák
  • egyéb helyszínek: nyelvtanulási lehetőségek, irodalmi utak, zenei művek, színházi előadások.
 • "látvány-animáció” - nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek
 • gasztronómiai animáció
   • bor-utak, sajt-utak, főzőtanfolyamok, gasztronómiai fesztiválok.
 • atipikus szórakozások animációja
   • presztízs jellegű animáció - vannak olyan helyek, ahová el kell mennie a turistának vagy meg kell jelennie – akik ”számítanak” –pl. híres festőművész kiállítása
   • kaland-animáció - lakatlan szigetek, katasztrófaturizmus, kaland-és túlélő túrák

A turisztikai animáció kezdete külföldön
A turisztikai animáció külföldön akkor vált népszerűvé, amikor fiatalok csoportja egy újfajta üdülési formát hozott létre Mallorca szigetén. Ezeket a fiatalokat azért hívták a vendégek mellé, hogy a nyaralásuk ideje alatt szórakoztassák őket. Franciaországban jelentek meg az első úgynevezett turisztikai animátorok. Gerard Blitz és Gilbert Trigano voltak azok, akik sikerre vitték a még ma napig is létező és üdültetésben első helyen álló Club Mediterranée nevű utazási vállalkozást (1950), vagyis a Club Medet (1957). Szeretett volna egy nagy turisztikai vállalkozásba belekezdeni, azonban nem volt elég tőkéjük a beindításához. Ezért csak annyi pénzt gyűjtöttek, ami elég volt ahhoz, hogy egy kisebb üdülőterületet béreljenek. Az ismerőseiket hívták meg, majd egyetemistákat és fiatalokat. A Club Med a világ öt kontinensén 61 klubszállodát kínál egzotikus országokban és Európán belül, 23 klubszálloda pedig a hegyekben várja a téli sportokat kedvelő vendégeket.

 Gyermek animáció
A turisztikai gyermek animáció a turisztikai animációnál említett elven alapul. A gyerekek sokkal érzékenyebbek, folyamatos fejlődésben vannak, emiatt fontos, hogy ismerjük milyen programok és játékok érdeklik őket, mennyi ideig tudnak figyelni.

A gyermek animáció az utóbbi évtizedben lett az animáció kulcsfontosságú területe. A sok munka mellett a szülőknek nincs elég ideje a gyerekekre, viszont a nyaralások alkalmával kompenzálni szeretnék ezt a hiányt. A felnőttek szeretnék kipihenni magukat a nyaralás alatt. Ezt az igényt ismerték fel már jóval korábban a klubhotelekben, és nyújtottak, nyújtanak ma is széleskörű gyermek animációs szolgáltatást. Nemcsak a szolgáltatás, hanem az is meghatározó az élmény szempontjából, hogy milyen az animátor.

Az animátor
Az animátor aktív közreműködést biztosító programok, események kezdeményezője, szervezője, irányítója, résztvevője, aki érdeklődést ébreszt, és részvételi lehetőséget biztosít az üdülővendégeknek.
Az animátornak olyan tulajdonságokkal is kell rendelkeznie, mint például: a jó kommunikációs képesség, nyitottság a vendégek (gyermek animáció esetében, a gyerekek) felé, hitelesség, diszkréció.
Szakmai kompetenciák:

 • szakképzettség turizmusban, animációban
 • műveltség, kreativitás
 • nyelvismeret (legalább két nyelven)
 • sportban való jártasság
 • program- és rendezvények szervezése és lebonyolítása

A megfelelő minőségű animációs szolgáltatás jelentős bevétel a szállodának. A szállodák bevételein keresztül a turizmus fejlődését és felvirágzását segíti. Egyre több ország számol ezzel a jelenséggel, az animátorok oktatására nagy hangsúlyt fektet. 

Animáció külföldön
Külföldi országok esetében sem mindenhol tapasztalhatjuk az animáció jelenlétét. Néhány ország, amely az élen jár: Olaszország, Tunézia, Egyiptom, Törökország, Spanyolország, Görögország (főként a szigetvilág). Tunéziában például ez már rendes szakmának számít.
Vannak, akik évtizedekig végzik ezt a munkát, a képzésre pedig iskolák alapultak, ahol komoly gyakorlati felkészítés folyik (1-2éves). A képzés árát a jelentkező finanszírozza.

Franciaországban a 17-ik életévét betöltött jelentkezőnek el kell végeznie a BAFA nevű animátori képzést. A képzés ideje alatt a kommunikációs és véleménynyilvánítási, illetve a felelősségérzet és kezdeményezőképesség készségét sajátítják el a jelöltek. Rengeteg pluszt ad a résztvevőnek, fejleszti önértékelését, segít kialakítani a leendő animátorban egy saját pedagógiai irányvonalat. A képzés legfőbb célja, hogy a megszerzett tudást nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is hasznosítani tudják. Legyen képes animációs foglalkozások tervezésére, végrehajtására és értékelésére. Tudjon csapatban dolgozni, és képes legyen kapcsolatot teremteni felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt.

A képzés rendszere háromszintű. Először az elméleti alapok és a megfigyelés a fontos, majd a gyakorlat, végül az értékelés. Tehát a BAFA elvégzése feljogosítja a képzést elvégző személyt az animációs foglalkozások megtartására. A következő szint a BAFD, magasabb pozíció elérésére ad lehetőséget. Feljogosítja animátori központok vezetésére. Az elvégzéséhez követelmény a betöltött 21. életév Ennek a képzési rendszere négyszintű.  Elméleti alapok, majd gyakorlat, végül az elméleti tudást egy önálló tanulmányban kell bizonyítani. A kurzus kéthetes gyakorlattal fejeződik be egy szabadidős központban.

Az animátori központok mellett játszóházak is működnek, amelynek célja, hogy helyt adjon az animációs szolgáltatásoknak. Az animátor szerepe létfontosságú a játszóházban, hiszen ő vezeti a játékokat, elmagyarázza a gyereknek és a felnőtteknek a játékszabályait.

Az Olaszországban dolgozó animátorok nem rendelkeztek államilag elismert bizonyítvánnyal. A piemonti Vedogiovane 2002-ig animátorképzéssel foglalkozott, melynek során az egészségügyről, a szociológiáról, pszichológiáról, a gyermekek védelméről és oktatási módszertanokról tanulhattak a résztvevők. Az aktív foglalkozások keretein belül elsajátíthatták a gyakorlati tudnivalókat. 2002-től az egyetemek belátták, hogy nagy igény van az animátorokra, ezért az „Universitá degli Studi di Torino” pedagógiai tanszéke elindította a „nevelés és képzés” nevű szakirányát, amely tökéletesen megfelelt az animátori munkák követelményeinek. Később egyre több egyetem átvette a képzést. A képzés során pedagógia, pszichológiai, egészségügyi, jogi és művészeti ismereteket szereztek.

Magyarország és a turisztikai animáció
A 2000-es években jelentős beruházások kezdődtek az idegenforgalmi szálláshelyek piacán. A sok új szálláshelynek a piacon maradás érdekében ki kellett találnia egy olyan szolgáltatást, amivel odavonzza vendégeket. A megoldás az animációban volt. Hatásos volt és nem terhelte nagy költséggel a szálláshelyeket, ezért egyre több hazai szállásadó választotta ezt a megoldást. Természetesen az idegenforgalmi animációt tekintve teljesen más szemszögből vizsgálhatjuk a hazai és a külföldi szállodákat. Magyarországon leginkább a Balaton környékén találunk olyan szállodákat, amelyek ilyen szolgáltatásokat nyújtanak.

A nagyobb üdülőhelyeken, amelyek kívül esnek a balatoni-régión, elvétve találunk olyan szállodákat, ahol ilyen ajánlatokkal próbálják odacsábítani a vendégeket. Számokban kifejezve ez kb. 10%-ot jelent, ami meglehetősen kevés. Számos 100-200 szobás szálloda ezek szerint semmiféle programlehetőséget nem kínál az odaérkezők gyermekeinek, vagy az aktív pihenésre vágyóknak. Tévedés, hogy az animáció csak ricsajjal járhat! A soft-animáció épp a csendes üdülőövezeteket hivatott kiszolgálni: kis felhajtás, kevés program, így mindenki jól jár, van szórakozási lehetőség, de a résztvevők mégsem zavarják a pihenni szándékozókat.

Turisztikai animáció a Balatonon
A legfőbb cél, hogy a Balaton a gyermekes családok paradicsoma legyen. A Balaton vendégforgalmi adatai alapján szükség van a versenyképesség javítására a térségben. A marketing tevékenység részeként a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság turisztikai animációs rendszer kiépítését szorgalmazta a Balatoni régióban. Igaz, a turisztikai animáció a Balaton kínálatában már jelen volt és a Magyar Szállodaszövetség balatoni régiójának 64 szállodája közül 21 példamutatónak minősíthető. A Balatontourist Rt., a Siotour Rt. kempingjeiben, a Hotel Ezüstpart, a Club Tihany és a Hotel Magistern szállodákban, a Kolping Hotelben.

A belföldi turizmus fellendülésével nagy kereslet mutatkozik olyan szállodákra, ahol a családok minden tagja jól érezheti magát. A német nyelvű turisták igénylik ezeket, hiszen náluk elterjedt és népszerű ez a szolgáltatás. Ahhoz, hogy a Kolping a szállodalánc teljes értékű tagja legyen, rengeteg elvárásnak kell megfelelnie, így biztosítva a vendégek részére, hogy a Familotel szállodalánc minden szállodájában ugyanaz a minőség.

Animátorképzés Magyarországon
Az animátorok rendszerint szakirányú főiskolai vagy egyetemi (pedagógiai, művészeti, idegenforgalmi, sport vagy gazdasági) oklevéllel rendelkeznek, az animációhoz szükséges szakképzettséget és gyakorlatot pedig a felsőoktatás posztgraduális képzésein, a nagy üdülőklub láncok (Robinson, Aldiana, Club Mediterranée) belső tanfolyamain, vagy munka közben, a gyakorlatban szerzik meg.

Magyarországon több egyetem és főiskola, a turizmus-vendéglátás alapszak, a sporttudományi szakok és az idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés keretein belül ad lehetőséget az animációs tudás elsajátítására. Rekreáció szakirányon belül animáció című tantárgyként vagy wellness-animáció szakirány formájában, illetve ezek kombinációiban. Képző intézmények, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola, Heller Farkas Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Kommunikációs Főiskola, Szolnoki Főiskola, Semmelweis Egyetem, Szent István Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományi Egyetem.

A turizmus szakok célja olyan szakemberek képzése, akik az általános közgazdasági ismeretek elsajátításán kívül magas szinten ismerik a turisztikai szakma területeit, és legalább két idegen nyelven beszélnek, továbbá kellő ismerettel rendelkeznek tanulmányaiknak a felsőoktatási képzés második ciklusában, mesterszakon történő folytatásához.

A sporttudományi szakok jelenlegi célja, olyan szakemberek képzése, akik BSc szinttel már az idegenforgalom, a fizikai munkatevékenységet szolgáló személyi edző, a vállalkozói létforma stb. területén is hasznos munkavégzésre képesek. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken is szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok betöltésére. Így hozzájárulhatnak a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a jobb életminőség, az egészségtudatos magatartás kialakításához. Az animáció tantárgy keretein belül olyan tudásra tehetnek szert, amely képessé teszi őket animációs programok megtervezésére, előkészítésére és lebonyolítására. Az elméleti tudás mellett fontos szerepe van a gyakorlatnak, hiszen ismerniük kell az animációs programok jellemző eszközeit, sportokat, azok szabályait és játékokat.

Egyéb képzési formák
OKJ animátor szakképzés: jobban koncentrál a jelentkezők kompetenciának fejlesztésére és gyakorlati tudására. Témakörök, önmenedzsment, turisztikai alapismeretek, szállodai és rendezvény animáció módszertana, szállodai és rendezvény animáció elmélete, programtervezési ismeretek, animáció elmélet.

Intenzív animátorképzés: a képzés egy hete alatt a jelentkezők állandóan együtt vannak, közös programokon vesznek részt, hogy jobban megismerjék egymást. A szervezők előre tudják, hogy kik fognak együtt dolgozni és milyen munkakörben, ezért ők közös feladatokat kapnak. Így jobban megismerik a társukat, hiszen a munka során csak egymásra támaszkodhatnak. A játszóházban alszanak, ezzel felkészítik őket arra, hogy nem minden szálloda biztosít megfelelő szálláshelyet az animátoroknak. Maguk után kell elpakolni és takarítani, önállóságra nevelik a jelentkezőket. Nem vendégként lesznek a nyaralóhelyen, hanem munkavállalóként.
A szállodáknak gyermek és sport animátorokra van szükségük, ezért a képzés ideje alatt mindkettőhöz szükséges tudást el kell sajátítaniuk. Előre lehet látni, hogy ki milyen animátor lesz, hiszen mindenki másban erősebb, ezért a képzés egyik napján csak gyerek animációhoz szükséges dolgokat sajátítanak el.  Például az arcfestés, gyerektorna, gyermekmozgásos játék. A másik napon sporttal kapcsolatos tevékenységet: aerobicot, labdajátékokat, vízi sportokat, illetve azok szabályait és levezetését ismerik meg. Fontos, hogy át is tudják adni a megszerzett tudást. A képzés végén vizsgáznak, annak alapján döntik el, hogy ki melyik szállodába kerül. Az intenzív képzés révén egy olyan szakmába kerülhetnek a jelöltek, amely iránt kereslet mutatkozik mind a hazai, mind a nemzetközi turisztikai piacon.

Animátor a programszervezésben
Szocio-kulturális animáció

 • Ösztönzés a nevelésben,
 • szociális gondozásban
 • Közösségfejlesztésben
 • 1980-as évek
 • Önmegvalósítás, önkifejezés, közösséghez tartozás

Problémák

 • Csoportszellem
 • Strukturálódás (szerepek, klikkek)
 • Agresszivitás
 • Ellenállás a változással szemben

Animátor feladata:

 • eszközök, szerszámok, tanácsok biztosítása
 • Attitűdje:
 •  meghallgatás, megértés, empátia

Ifjúsági animáció

 • Gyermektábor
 • Hátrányos helyzetű gyermekek
 • Önkéntes munka
 • Hároméves képzés (Olaszország)
 • Egészségügy
 • Pszichológia, szociológia
 • Gyermekvédelem
 • Oktatásmódszertan, gyakorlat

Animátor napjainkban

 • Szabadidő-tanácsadó, turizmus
 • Szórakoztat, foglalkozik a vendégekkel
 • Sport, szabadidő szervező
 • Képzettség
 • Diploma, Franciaország
 • Szociális munka, Németország
 • Magyarország. Szakirány, OKJ

Az animáció célja

 • Egyéni aktivitás növelése
 • Kapcsolatteremtés
 • Kommunikáció
 • Változatosság
 • Intenzivitás
 • Öröm, élmény, élvezet
 • Kikapcsolódás

Programszervezés

 • Kalandtúra
 • Hotel-animáció
 • Sport
 • Gyerekprogram
 • Gyerekfelügyelet
 • Játszótér

Az animátor

 • Kreatív
 • Kommunikatív
 • Teherbíró
 • Egésznap elfoglalt
 • Hallgatói státusz

Összegzés

 • Kultúros- népművelő- művelődésszervező
 • Rendezvény- menedzser, szabadidő szervező animátor
 • egyre több pénzt és időt szánnak rá

A sikerhez szükséges a lehetőségek felismerése, a megfelelő infrastruktúra, településfejlesztési /terület-rendezési koncepció.

Javaslatok
A tantárgy oktatása az őszi félévben zajlik. A jövőben az órarendi helyére érdemes odafigyelni, mert a tantárgy keretében megvalósítható szabadidős programok délelőtt 10.00 és 16.00 óra között valósíthatók meg. A programok közé érdemesnek tartjuk beemelni a főiskola és a város múzeumainak meglátogatását. A programszervezőnek, animátornak ismernie kell a hely kulturális értékeit, hogy fakultatív programot megszervezése számára ne okozzon problémát.

A tematikába beépíthető a gyermek animációban használatos játékok, foglalkozások megismerése, játékos foglalkozások keretében. Sport, kvíz játékok, arcfestés, kézműves foglalkozások. A felnőttek számára kialakítandó programok esetén a kornak megfelelő aktív tevékenység, túrák szervezése, sport, tánc, sakk, kártyajátékok. Szellemi vetélkedők, városnéző túrák.

 

Irodalom

Cooper, K.H. (1990): A tökéletes közérzet programja. Sport, Budapest.
Dankó László (2010): Animáció – programszervezés oktatási segédlet.
Dobozy L. (2002): Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára. Magyar Sporttudományi Társaság, Bp.
Király Tibor (szerk.) (1998): Szabadidő-menedzsment, KVIF, Budapest.
Könyves E. - Müller A. (2001): Szabadidős programok a falusi turizmusban. Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Kutai Dóra ( ): "A háromgenerációs szálloda bemutatása és lehetőségeinek elemzése a Kolping Családi Hotel példáján keresztül". Turizmus Bulletin VI. évfolyam 3. szám
Magyar Márton (2003): Turisztikai Animáció. Budapesti Gazdasági Főiskola.
Magyar Márton (2004): A szállodai és vendéglátó szolgáltatások fejlesztése az animációs programok bevezetésével.